Check up

Check up is een online toets voor alle customer service medewerkers voor het testen van kennis en vaardigheden op individueel niveau. Met Check up kunt u beoordelen bij wie de kennis en vaardigheden nog up-to-date zijn en bij wie niet. Hierdoor kunt u een hele groep medewerkers tegelijkertijd toetsen, mét de mogelijkheid van individuele opvolging. Op basis van de resultaten kunt u per persoon bepalen waarin een medewerker zich verder kan ontwikkelen. U kunt er voor kiezen de toets periodiek in te zetten (bijvoorbeeld twee keer per jaar), maar u kunt de toets ook éénmalig inzetten wanneer daar behoefte aan is.

Check up bestaat uit een aantal standaard vragen, aangevuld met maatwerkvragen van uw organisatie.

U levert de stof waarover de vragen gesteld moeten worden, wij maken de vragen.

Indien u de toets periodiek inzet, wordt per toets automatisch een selectie gemaakt uit de database met vragen, zodat de toets voor de medewerker elke keer anders is. Bij foute antwoorden krijgt de medewerker feedback, zodat hij of zij er direct van leert.

Met Check up ontdekt u de sterktes en zwaktes van elke medewerker en gebruikt u deze informatie voor bijscholing van de medewerkers.