Onze visie

De Customer Service Academy werkt op basis van ‘High Impact Learning’. High Impact Learning is een methode van opleiden ontwikkeld in Harvard, die bestaat uit een gedegen voorbereiding, korte effectieve training en directe toepassing in de praktijk. Een constante ontwikkeling van de medewerker staat centraal. De medewerker leert op die momenten dat hij het nodig heeft, op die manier die het beste aansluit bij zijn behoeften.

Volgens de overtuiging van High Impact Learning wordt optimale impact van formele trainingen bereikt door de volgende drie stappen te doorlopen1:

  1. Het creëren van focus en intentie.
  2. Leeractiviteiten beschikbaar stellen die bijdragen aan meetbare verbetering van de werkzaamheden.
  3. Het bevorderen van prestatie- en performanceverbetering ná de opleiding.

Door het creëren van focus en leerintentie met de Customer Service Academy, zorgen we dat de medewerkers willen leren. Hierdoor zullen zij aantoonbaar beter gaan presteren, waardoor de organisatie beter kan concurreren.

Bij de Customer Service Academy staat de ontwikkeling van de medewerker gedurende de gehele loopbaan centraal. Nieuwe kennis moet aangeleerd worden en bestaande vaardigheden moeten aangescherpt worden, gedurende de gehele carrière. Daarom is het belangrijk dat elke medewerker krijgt aangeboden wat hij nodig heeft. Zo ontstaat er voor elke medewerker een gepersonaliseerd aanbod.

De Customer Service Academy bereikt zo het hoogste effect met de beschikbare middelen: voor de medewerker, voor de organisatie en voor de klanten die zo excellente service krijgen.

1 Kijk voor meer informatie over High Impact Learning op de website van Metier Academy.