Toen Setar enige jaren geleden een deel van hun teamleiders wilde trainen om ze door te laten groeien naar een hoger niveau van professionaliteit, bleek Customer Service Academy met Teamleader Online een perfecte partner om hier invulling aan te geven. Met de afzonderlijke modules van Teamleader Online werden individuele leerpaden ontwikkeld om in ieders specifieke opleidingsbehoefte(n) te kunnen voorzien. Resultaat: de teamleiders en senior agents van Setar konden in hun afzonderlijke leerpaden hun theorie- en praktijkkennis ontwikkelen en bijschaven, maar ook met elkaar sparren en van elkaar leren omdat ze in soortgelijke trajecten zaten. Een succesvolle aanpak die nu al enkele jaren wordt voortgezet, voor telkens nieuwe deelnemers en/of de uitbreiding in vaardigheden per persoon.

Geplaatst in Klantcase.