Zekur logo

 

Klassikaal opleiden is veelal vertrouwd en traditioneel geaccepteerd. Je hebt live contact met een docent en kunt direct een beroep doen op diens feedback, evenals ervaringen uitwisselen en sparren met collega’s in een workshopsetting. Maar enkel klassikaal onderwijs brengt meerdere nadelen met zich mee: het beantwoordt vaak niet aan specifieke leerbehoeften van een ieder omdat het individuele leerniveau sterk kan verschillen, kost trainers veel tijd en vindt bovendien vaak plaats onder werktijd waardoor de bezettingsgraad en effectiviteit op de werkvloer dikwijls niet efficiënt is en het uitroosteren veel planningsissues veroorzaakt. VGZ hanteerde daarom samen met Customer Service Academy voor de training van haar klantadviseurs een andere aanpak.

De crosstraining voor Zekur is de meest recente in een reeks waar Customer Service Academy voor diverse VGZ-labels de klassikale trainingen volledig heeft omgevormd tot interactieve, praktijkgerichte e-learning modules. Het uitgangspunt hierbij is dat agents meerdere skills tot hun beschikking krijgen en zodoende op meerdere merken kunnen worden ingezet. Ook wordt opschalen en rouleren tijdens drukke periodes of in het geval van acties een stuk makkelijker. De crosstrainingen leveren concreet resultaat op: klantadviseurs worden onafhankelijk van tijd en plaats opgeleid (wachten totdat ‘klasjes’ gevuld zijn is verleden tijd) en de effectiviteit wordt groter middels meetbare resultaten en toetsing. Bovendien draagt de training bij aan de juiste sfeer en tone of voice bij klantadviseurs voor dit label doordat deze middels de training zich er beter van bewust worden wat de kenmerken en behoeften van de doelgroep van Zekur zijn.

Geplaatst in Klantcase.